RESTAURACJA „BACÓWKA” - WIEDEŃ MARZSTRASSE

RESTAURACJA „BACÓWKA” - WIEDEŃ MARZSTRASSE: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali restauracyjnej oraz części kuchennej opartej na urządzeniach Harmann.