FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA – PLAC MATEJKI KRAKÓW

FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA – PLAC MATEJKI KRAKÓW: Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej serwerowni z zastosowaniem urządzeń Gree.