„ANIMAX” ZAKŁAD GARMAŻERYJNY – UL.STACHIEWICZA KRAKÓW

„ANIMAX” ZAKŁAD GARMAŻERYJNY – UL.STACHIEWICZA KRAKÓW: Wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w całym zakładzie zastosowaniem urządzeń Harmann.