ZAKŁAD GARMAŻERYJNY – SANKA

ZAKŁAD GARMAŻERYJNY – SANKA: Wykonanie instalacji mechanicznej zakładu przy zastosowaniu wentylatorów dachowych Harmann.